Cymerwch ran

Mae Whizz-Kidz yn rhoi rhyddid i bobl anabl i gyrraedd eu gwir botensial a byw bywydau llawn. Rydyn ni’n darparu offer symudedd i roi cyfle i blant fod yn annibynnol ond dim ond y dechreuad yw’r gadair olwyn! Rydyn ni hefyd yn rhedeg grwpiau ieuenctid, hyfforddiant medrau cadair olwyn, gwersylloedd preswyl a lleoliadau gwaith, sy’n galluogi pobl ifainc anabl i ddysgu medrau, gwneud ffrindiau a dod yn ddefnyddwyr cadair olwyn hyderus.

Meet more young people helped by Whizz-Kidz »